• Winkelmand(0)
  • Account/Registreren

Algemene voorwaarden

Home / Algemene voorwaarden

1. Algemene Verkoopsvoorwaarden

Deze Algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.odettes.be met betrekking tot de op de website aangeboden producten. In deze overeenkomst verwijzen we naar “ODETTE’S”, de beheerder van de onlineshop en verkoper van de producten, met de termen “verkoper”, “ik” of “ODETTE’S” met maatschappelijke zetel te:

ODETTE’S concept store 
Stationsstraat 93
2440 Geel
België
T: 32 470 555 170

info@odettes.be

In deze voorwaarden wordt naar u, de klant die de producten koopt, verwezen met de term “u” als zijnde elke individuele partij, instelling of bedrijf dat toegang heeft tot deze website, gebruik maakt van deze website en orders plaatst. Door een bestelling te plaatsen aanvaardt u deze Verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de Verkoopvoorwaarden aan te passen. Op de onlineshop is steeds de actuele versie beschikbaar. Eventuele wijzigingen in de Verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

2. Procedure inbreng kleding

De kleertjes die Odette’s ontvangt, worden zo snel mogelijk verwerkt en op de website geplaatst. Er wordt echter geen garantie gegeven over de maximum termijn waarbinnen de ontvangen kleertjes op de website zullen verschijnen.

Van elk stuk dat verkocht is, ontvang je 40% van de verkoopprijs die je in de webshop ziet. Het bedrag dat je verdient, zal tweemaandelijks worden overgeschreven op het rekeningnummer dat je doorgeeft via de kaart bij de postzak.

Odette’s bepaalt wanneer de kleertjes uit de webshop worden gehaald. De kleding zal maximum 1 jaar op de webshop worden aangeboden. Kleertjes die niet verkocht worden, kunnen geschonken worden aan een goed door waarmee Odette’s samenwerkt of kan teruggezonden worden met aanrekening van de verzendkosten. Deze worden in rekening gebracht met de verdiensten van je kleertjes.

De kleertjes die Odette’s voor verkoop bewaart, zijn niet tegen brand en waterschade verzekerd. Dit gebeurt op eigen risico van de aanbieder van de kleertjes.

3. Procedure koop kleding

Odette’s verkoopt alleen kleertjes aan personen van 18 jaar en ouder met een bankrekening en postadres in België.

De foto’s op www.odettes.be zijn van zeer goede kwaliteit en met zorg genomen zodat er een zo juist weergave van de kleertjes kan worden gegarandeerd. Ondanks deze inspanning dient er rekening te worden gehouden met het feit dat de kleuren licht kunnen afwijken van de kleuren in werkelijkheid. Bij alle kleertjes worden de maten vermeld zoals ze in het label staan. Wanneer je vragen hebt over het model of de pasvorm mag je altijd mailen naar info@odettes.be. Het blijft natuurlijk een feit dat het om tweedehandskleertjes gaat.

4. Levering, verzendkosten

Odette’s tracht een zo snel mogelijke levering te garanderen. Odette’s kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen, buiten onze wil om. De Koper bezorgt ons het leveringsadres. Indien dit adres foutief blijkt te zijn, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen er extra kosten worden aangerekend. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Deze gegevens m.b.t. de leveringstermijn zijn indicatief en worden louter als aanwijzing gegeven.

Zodra we jouw betaling ontvangen hebben maken we je pakje verzendklaar. Odette’s streeft ernaar om ten laatste binnen de 48 uur na ontvangst van jouw betaling het pakketje via Bpost te versturen. Het pakketje wordt door Bpost aan huis of aan de gewenste Bpost postpunt afgeleverd, normaal binnen de 24u na verzending. Indien je bij thuislevering niet aanwezig bent op het tijdstip van deze aflevering, ontvang je een schriftelijke kennisgeving in je brievenbus. Als je wil kan je natuurlijk ook altijd je werkadres of het adres van een buur of vriend ingeven.

Odette’s kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij de verzending door Bpost. Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient Odette’s de Koper hiervan tijdig te verwittigen en heeft de Koper het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald.

We behouden ons het recht voor om onze verzendingstarieven aan te passen indien nodig. Verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en op uw factuur.

Bestellingen vanaf 75€ worden gratis verzonden. Voor een bestelling beneden dit bedrag betaal je bij thuislevering €5.00 verzendingskosten, via Bpost postpunt betaal je €4.50.

5.  Overmacht 

Odette’s zal al het mogelijke doen om haar verplichtingen na te komen, maar kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor een vertraging of het niet nakomen van afspraken als vertraging, of het niet nakomen van afspraken wordt veroorzaakt door omstandigheden die Odette’s zelf niet in de hand heeft. Indien er een vertraging optreedt, zal Odette’s haar verplichtingen zo snel als mogelijk nakomen.

6. Privacy

Bestellen bij Odette’s vereist dat je ons je klantgegevens bezorgt. Odette’s gebruikt deze gegevens voor de administratie van je bestelling, het beheer van je bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van betalingen en tot slot voor marketing en reclamedoeleinden, in zoverre dat je voor dit laatste je akkoord hebt gegeven tijdens het bestelproces. Je hebt ook steeds het recht af te zien van de reclame- en marketingacties. Je gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden. Je hebt als Koper steeds recht op inzage en verbetering van deze gegevens. Op verzoek (info@odettes.be ) kan Odette’s je gegevens uit de database verwijderen.

7. Prijzen, betaling en verzendkosten

Alle vermelde prijzen zijn in Euro (€) en exclusief verzendingskosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders aangegeven. Verzendingskosten worden duidelijk apart aangegeven. Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de actie die op het moment van de bestelling worden vermeld. Odette’s houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil. Odette’s tracht de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Informatie over de artikelen (bijvoorbeeld maten en materialen), betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op de foto’s kunnen licht afwijken van de echte kleuren. Wanneer artikelen kleiner of groter tailleren dan gewoonlijk, wordt dit in de mate van het mogelijke op de site vermeld. Je kan steeds bijkomende uitleg krijgen over ons aanbod door ons te contacteren.

8. Recht op annulering / retourzendingen

Indien de kleertjes die je hebt besteld wat te klein of te groot uitvallen, heb je het recht om deze te ruilen of te retourneren. Dit geldt ook wanneer je bij aankomst merkt dat de artikelen beschadigd zijn. Je moet ons hiervan altijd schriftelijk (info@odettes.be ) van op de hoogte te brengen binnen de 5 werkdagen. Het artikel dient binnen een termijn van veertien werkdagen in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd, samen met de factuur en een begeleidende brief, op het adres:

Odette’s concept store 

Stationsstraat 93
2440 Geel
België

Niet aangemelde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd! Artikelen gekocht tijdens de solden-periode kunnen niet geretourneerd worden.

Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals beschreven hierboven, worden binnen een termijn van veertien werkdagen door ons terugbetaald. Verzendingskosten, door ons of door jou gemaakt, worden niet terugbetaald, je ontvangt dus de aankoopprijs min het bedrag van de verzendingskosten. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door Odette’s, dan nemen wij de kosten voor verzending wel op ons.

Wij controleren onze artikelen voor we deze versturen en zorgen voor een degelijke verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer jouw zending onmiddellijk bij ontvangst. Wij controleren iedere zending voor ze de deur uit gaat. Indien je toch schade vaststelt aan de door jou bestelde artikelen, dan vragen wij je ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen, indien mogelijk vragen we ook ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Gooi nooit de postverpakking weg voor je hebt vastgesteld dat jouw zending in goede staat is en stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren.

9. Klachten

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten binnen de 5 dagen na levering worden meegedeeld aan Odette’s (info@odettes.be), anders vervalt elk recht. Gelieve dus op het ogenblik van de levering de producten grondig te controleren. Wanneer uw klacht gegrond is en u de procedure nauwkeurig hebt gevolgd, zal de verkoper uw rekening crediteren of een vervangproduct leveren binnen 30 dagen na de ontvangst van het (de) product(en). De terugbetalingen gebeuren volgens de originele betaalwijze.

10. Aansprakelijkheid

De informatie op deze onlineshop is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Odette’s levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zullen wij dit zo snel mogelijk proberen recht te zetten. Odette’s kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze onlineshop. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de onlineshop ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. In alle gevallen kan de aansprakelijkheid van de verkoper niet meer bedragen dan het bedrag dat u hebt betaald voor het product of de dienst waarvoor de claim is ingediend

11. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

12. Auteursrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder het auteursrecht en merkrecht, op de website, de content en al het door Oddete’s aan afnemer en aanbieder geleverd materiaal berusten uitsluitend bij Odette’s, tenzij anders aangegeven.

13. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die op basis hiervan worden opgesteld, worden geregeld door het Belgische recht. Enkel de rechtbanken te Turnhout (België) zijn bevoegd om hierover recht te spreken.